Over ons


De professionele partners PGGM&CO en VvAA

Het werken in zorg en welzijn brengt risico’s met zich mee. Risico’s die reguliere verzekeraars niet dekken. Daarom is PGGM&CO op verzoek van haar leden op zoek gegaan naar goede verzekeringen met speciale dekkingen voor mensen in de sector zorg en welzijn.

Het is niet meer mogelijk nieuwe verzekeringen af te sluiten bij PGGM&CO. Ben je verzekerd bij PGGM&CO? Voor jou verandert er niets en jouw verzekeringen blijven gewoon doorlopen.


Dienstenwijzers

Om je meer informatie te geven over de samenwerking en de rollen die VvAA en PGGM&CO vervullen hebben wij dienstenwijzers gemaakt.

De samenwerkende partijen op een rij

PGGM&CO

Vanuit onze leden­organisatie PGGM&CO ont­wikkelen we voor meer dan 700.000 leden uit de sec­tor zorg en welzijn aan­vullende diensten op het ge­bied van per­soonlijke financiën, zorg, wonen en werk. Zo helpen wij onze leden bij het rea­liseren van een waarde­volle toekomst.

PGGM

PGGM is een coöperatie waar wordt gewerkt met geld, maar waar het draait om mensen. Volgens ons is pensioen meer dan geld alleen. Finan­cieel en maat­schappelijk rende­ment gaan voor onze pensioen­uitvoerings­organisatie hand in hand.

VvAA

VvAA is een dienst­verlener en leden­organisatie die haar producten en diensten aanbiedt aan meer dan 117.000 medici, para­medici, studenten en zorg­instellingen in Neder­land.

Intrasurance

VvAA schade­verzekeringen N.V. heeft een volmacht verleend aan Intrasurance B.V. voor de schade­verzekeringen die via PGGM&CO worden aangeboden.